پخش ویدئوی معرفی فارسی اندروید در دانشگاه جهاد اهواز

امروز ۱۶ اسفند ۱۳۹۳ در دانشگاه جهاد خوزستان (اهواز) سمینار معرفی اندروید برگزار شد، مدرس این سمینار آقای چنانی بودن که مباحث مفیدی در زمینه اندروید معرفی کردن. افراد زیادی در این سمینار حضور داشتند، همچنین دانشجوهایی از دانشگاه های چمران، آزاد و پیام نور اهواز در این سمینار شرکت کردند. در پایان این سمینار، […]