فراخوان ترجمه Developer اندروید

با سلام، من محمد جواد مسعودیان هستم که به عنوان یک استارتاپی در زمینه توسعه نرم افزارهای اندرویدی چندساله فعالیت دارم. متاسفانه همونطور که شاید شما هم متوجه هستید، به دلایل تحریمی و مسائل دیگر، گوگل با اینکه از یک سو نسب به ایرانیان و زبان پارسی روی خوش نشان داده، اما از سوی دیگر […]